ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΜΕΣΑ ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟ

Top
 

Δίπλωμα-Άδεια

Auteco > Διεκπεραίωση > Δίπλωμα-Άδεια

Αντικατάσταση νέου τύπου διπλώματος

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ δίπλωμα
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ και εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

20

Τελική Τιμή

(συμπεριλαμβάνει παράβολα υπέρ Δημοσίου 45,02€ και Φ.Π.Α)

75,00€

Αντίγραφο άδειας ΙΧ-ΜΟΤΟ

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ και εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

1

Τελική Τιμή

(συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α)

25,00€

Αναθεώρηση διπλώματος

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας(Πρώτη σελίδα)
✓ βεβαίωση από παθολόγο και οφθαλμίατρο
✓ δίπλωμα
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ και εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

20

Τελική Τιμή

(συμπεριλαμβάνει παράβολα υπέρ Δημοσίου 86,02€ και Φ.Π.Α)

117,00€

Απώλεια Διπλώματος

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ Δήλωση κλοπής ή απώλειας από αστυνομία
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ και εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

20

Τελική Τιμή

(συμπεριλαμβάνει παράβολα υπέρ Δημοσίου 78,02€ και Φ.Π.Α)

103,00€

Άδεια ρυμούλκησης τρέιλερ - μπαγκαζιέρα

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ άδεια κυκλοφορίας
✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ έγκριση τύπου
✓ πιστοποιητικό συμμόρφωσης
✓ απόδειξη-τιμολόγιο αγοράς
✓ ελκτική ικανότητα οχήματος
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

2

Τελική Τιμή

(συμπεριλαμβάνει παράβολα υπέρ Δημοσίου 6€ και Φ.Π.Α)

31,00€

Άδεια ρυμούλκησης τρέιλερ - μπαγκαζιέρα (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ)

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ Ιδιωτικό συμφωνητικό αγοραστή-πωλητή επικυρωμένο
✓ Φόρος υπεραξίας που προκύπτει από το Ιδιωτικό συμφωνητικό
✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

2

Τελική Τιμή

(συμπεριλαμβάνει παράβολα υπέρ Δημοσίου 6€ και Φ.Π.Α)

31,00€

Άδεια ρυμούλκησης τρέιλερ- μπαγαζιέρα (Αλλαγή αμαξιού ίδιου ιδιοκτήτη)

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας νέου οχήματος
✓φωτοτυπία ταυτότητας
✓ σημείωμα ρυμούλκησης παλαιού οχήματος
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

2

Τελική Τιμή

(συμπεριλαμβάνει παράβολα υπέρ Δημοσίου 6€ και Φ.Π.Α)

31,00€

Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας ΜΟΤΟ ΤΡΟΧΑΙΑ (ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ)

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ άδεια
✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ ασφαλιστήριο σε ισχύ
✓ εξουσιοδότηση
✓ λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομα του ιδιοκτήτη
✓ παράβολα
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

2

Τελική Τιμή

(συμπεριλαμβάνει παράβολα υπέρ Δημοσίου και Φ.Π.Α)

25,00€

Ανανέωση κάρτας ΑΜΕΑ, Κάρτα στάθμευσης αναπηρικού ή Κάρτα Αναπηρικού για Διόδια

✓φωτοτυπία άδειας οχήματος
✓φωτοτυπία διπλώματος οδηγού
✓ 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
✓φωτοτυπία απόφασης ΚΕΠΑ

✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

2

Τελική Τιμή

(συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α)

35,00€

Ανανέωση κάρτας ΤΑΧΙ

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ φωτοτυπία διπλώματος
✓ φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ασθενείας ή κάρτας ΤΑΞΙ
✓ βεβαιώσεις από Οφθαλμίατρο, Παθολόγο, Ψυχολόγο, Ορθοπεδικό
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

30

Τελική Τιμή

(συμπεριλαμβάνει παράβολα υπέρ Δημοσίου 86,02€ και Φ.Π.Α)

117,00€