ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΜΕΣΑ ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟ

Top
 

Λοιπές Διεκπεραιώσεις

Auteco > Διεκπεραίωση > Λοιπές Διεκπεραιώσεις

Άρση παρακράτησης

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ άδεια κυκλοφορίας
✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ ΚΤΕΟ σε ισχύ
✓ δήλωση από τον φορέα που παρακρατείται (εάν πρόκειται για εταιρία ΦΕΚ εκροσώπησης και διάρκειας)
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

1

Τελική Τιμή

(συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α)

25,00€

Μεταχειρισμένα χώρας ΕΟΚ Πιστοποιητικά (ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ)

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ ξένη άδεια κυκλοφορίας οχήματος
✓ τιμολόγιο αγοράς οχήματος
✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ φορτωτική ή εισιτήριο εισαγωγής οχήματος(CMR)
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

3

Τελική Τιμή

(με Φ.Π.Α)

31,00€

Παραχώρηση τρείλερ - μπαγκαζιέρα

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας
✓ σημείωμα ρυμούλκησης
✓ Υπέυθυνη δήλωση παραχώρησης
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

2

Τελική Τιμή

(συμπεριλαμβάνει παράβολα υπέρ Δημοσίου και Φ.Π.Α)

31,00€

Αλλαγή χρώματος ΙΧ-ΜΟΤΟ

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ άδεια κυκλοφορίας
✓ ΚΤΕΟ σε ισχύ
✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

1

Τελική Τιμή ΙΧ

(συμπεριλαμβάνει παράβολα υπέρ Δημοσίου 78€ και Φ.Π.Α)

98,00€

Τελική Τιμή ΜΟΤΟ

(συμπεριλαμβάνει παράβολα υπέρ Δημοσίου 12€ και Φ.Π.Α)

32,00€

ΔΩΡΕΑΝ Απόσυρση ΙΧ-ΜΟΤΟ

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ άδεια κυκλοφορίας
✓ πινακίδες
✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ ΙΧ ή ΜΟΤΟ
✓ αίτηση με γνήσιο υπογραφής εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

3

Τελική Τιμή

(συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α)

ΔΩΡΕΑΝ

Άρση ακινησίας ΙΧ-ΜΟΤΟ

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ χαρτί ακινησίας
✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ ασφαλιστήριο σε ισχύ
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

1

Τελική Τιμή

(συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α)

30,00€

Οριστική διαγραφή ΙΧ-MOTO (λόγω εξαγωγής)

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ άδεια κυκλοφορίας
✓ βεβαίωση τελών
✓ πινακίδες
✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ αίτηση επικυρωμένη
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ και εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

2

Τελική Τιμή

(συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α)

35,00€

Δήλωση κλοπής ΙΧ-ΜΟΤΟ

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ έγγραφο δήλωσης κλοπής σε αστυνομία
✓ αίτηση εδώ
✓ υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

Τελική Τιμή

(συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α)

25,00€

Άρση παρακράτησης ΙΧ-ΜΟΤΟ(όταν αυτός που παρακρατεί την κυριότητα δεν βρίσκεται ή έχει κλείσει, αν αφορά εταιρία)

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ άδεια κυκλοφορίας
✓ ΚΤΕΟ σε ισχύ
✓ υπεύθυνη δήλωση
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

3

Τελική Τιμή

(συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α)

50,00€

Διόρθωση αριθμού πλαισίου

✓ άδεια κυκλοφορίας
✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ ΚΤΕΟ σε ισχύ με παρατήρηση
✓ υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

10

Τελική Τιμή

(συμπεριλαμβάνει παράβολα υπέρ Δημοσίου και Φ.Π.Α)

25,00€