ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΜΕΣΑ ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟ 10.20.30 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΕΝΑΝ ΣΤΑΘΜΟ ΣΕ ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑ

Δικαιολογητικά ΚΤΕΟ ΜΟΤΟ

Δικαιολογητικά ΚΤΕΟ ΜΟΤΟΔικαιολογητικά ΚΤΕΟ ΜΟΤΟ

Τα δικαιολογητικά ΚΤΕΟ ΜΟΤΟ, ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το δίκυκλο:

  • ‘Αδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
  • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον έχει εκδοθεί)

 

Στην περίπτωση ανάριθμου δικύκλου προσκομίζονται και :

  • Το πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου
  • Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της χώρας εισαγωγής τους

 

Για τα Εκπαιδευτικά δίκυκλα επιπλέον προσκομίζεται και:

  •  “‘Αδεια λειτουργίας της σχολής”.