ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΜΕΣΑ ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟ

Top
 

Δικαιολογητικά ΚΤΕΟ ΜΟΤΟ

Auteco > Έλεγχος ΚΤΕΟ  > Έλεγχος ΚΤΕΟ ΜΟΤΟ > Δικαιολογητικά ΚΤΕΟ ΜΟΤΟ

Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει το δίκυκλό σας, χρειάζεται να έχετε μαζί σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος.

Τα δικαιολογητικά ΚΤΕΟ ΜΟΤΟ, ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το δίκυκλο:

  • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών
  • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον έχει εκδοθεί)

Στην περίπτωση ανάριθμου δικύκλου προσκομίζονται και :

  • Το πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου
  • Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της χώρας εισαγωγής τους

Για τα Εκπαιδευτικά δίκυκλα επιπλέον προσκομίζεται και:

  • Άδεια λειτουργίας της σχολής.