Έλεγχος Σύγκλισης - Απόκλισης - Auteco

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΜΕΣΑ ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ή 2114800220

Top
 

Έλεγχος Σύγκλισης – Απόκλισης

Auteco > Έλεγχος ΚΤΕΟ  > Έλεγχος ΚΤΕΟ Οχημάτων  > Στάδια Ελέγχου Οχημάτων > Έλεγχος Σύγκλισης – Απόκλισης

Ο Έλεγχος Σύγκλισης – Απόκλισης του υπό έλεγχο οχήματος πραγματοποιείται με το αποκλισιόμετρο. Πρόκειται για μια επίπεδη πλάκα μήκους ενός μέτρου πάνω απο την οποία διέρχεται ο εμπρόσθιος αριστερός τροχός του οχήματος. Αν το όχημα αποκλίνει της πορείας του στον δρόμο, τότε θα ασκήσει μια εγκάρσια δύναμη στην πλάκα. Έτσι την ωθεί είτε αριστερά είτε δεξιά κάποια χιλιοστά.

Αν για παράδειγμα ένα όχημα μετακινεί την πλάκα κατά 10 χιλιοστά στο ένα μέτρο του μήκους της, τότε θα αποκλίνει της ευθύγραμμης πορείας 10 μέτρα ανά διανυθέν χλμ. Το μέγεθος (m/km) είναι και η μονάδα στην οποία εκφράζεται το αποτέλεσμα της μέτρησης. Με την μέθοδο αυτή δεν ελέγχουμε τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των συστημάτων διεύθυνσης και ανάρτησης ενός οχήματος. Αντιθέτως ξετάζουμε το μέγεθος της απόκλισης του απο την ευθύγραμμη πορεία μακροσκοπικά.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι και το γεγονός οτι με το πέρας της μέτρησης δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος για το πού οφείλεται η μετρούμενη απόκλιση.

Η διατήρηση ευθύγραμμης πορείας απο ένα όχημα είναι μεγίστης σημασίας τόσο για την ασφάλεια των επιβατών, όσο και για την μακροζωία υποσυστημάτων και εξαρτημάτων του οχήματος.

Η αθέλητη αλλαγή πορείας μπορεί να συμβεί και λόγω της απόσπασης του οδηγού απο τον δρόμο ή λόγω μίας απότομης αλλαγής στην κλίση ή μιας ανωμαλίας του οδοστρώματος.

Μια αθέλητη αλλαγή πορείας μπορεί να επιφέρει έως και θανατηφόρα αποτελέσματα.
Τέλος ένα όχημα που αποκλίνει της ευθείας φθείρει ανομοιόμορφα το πέλμα των ελαστικών. Επίσης καταπονεί τους βραχίονες και τις αρθρώσεις του συστήματος διεύθυνσης του.