ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΜΕΣΑ ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟ 10.20.30 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΕΝΑΝ ΣΤΑΘΜΟ ΣΕ ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑ

Ελέγχω το Όχημά μου

Ελέγχω το Όχημά μου στην Auteco

Στην Auteco ο έλεγχος είναι μια ευχάριστη διαδικασία για τον αυτοκινητιστή και παράλληλα μια ενέργεια απαραίτητη για την εξασφάλιση της ασφάλειας του ίδιου και των συνεπιβατών του. Γι’ αυτό στο ΙΚΤΕΟ της Auteco τηρούμε αδιάβλητες διαδικασίες και αυστηρούς εσωτερικούς έλεγχους. Το δελτίο που εκδίδουμε είναι ισότιμο με το κρατικό και σας καλύπτει απέναντι στο νόμο.

Οι 5 αυτόματες γραμμές διεξαγωγής ελέγχων του κάθε σταθμού λειτουργούν με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό που φροντίζει, ώστε τα οχήματα να είναι πραγματικά ασφαλή.

Στόχος μας είναι η όσο το δυνατόν ασφαλή λειτουργία του οχήματος σας.

Ο τεχνικός έλεγχος οχημάτων είναι υποχρεωτικός για όλα τα οχήματα.

  • Τα νέα οχήματα ελέγχονται, όταν συμπληρώνουν τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας τους.
  • Έκτοτε όλα τα οχήματα χρειάζεται να περάσουν από τεχνικό έλεγχο περιοδικά ανά δύο (2) χρόνια με ανώτερο περιθώριο καθυστέρησης τη μια εβδομάδα.
  • Τα επιβατικά δημόσιας χρήσης και εκπαιδευτικά οχήματα ελέγχονται περιοδικά ανά έτος.
  • Τα οχήματα με πρώτη άδεια κυκλοφορίας τα έτη 2002, 2003 και 2004 ελέγχονται την αντίστοιχη ημερομηνία του 2008.

 

Ελέγχω το Όχημά μου στην Auteco 

Εκούσιος έλεγχος

Μπορείτε να επισκεφτείτε την Auteco, για να ελέγξετε την κατάσταση του οχήματός σας (ανεξάρτητα από τον περιοδικό έλεγχο), ώστε να μπορείτε να νιώθετε ασφάλεια και σιγουριά στις μετακινήσεις σας:

  • Ύστερα από σοβαρές επισκευές του οχήματός σας.
  • Όταν πρόκειται να διανύσετε μεγάλες αποστάσεις και δύσκολες διαδρομές.
  • Πριν από την αγορά μεταχειρισμένου οχήματος

 

Ελέγχω το Όχημά μου