Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Auteco

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΜΕΣΑ ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ή 2114800220

Top
 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Auteco > Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Auteco δεν αποτελεί απλά άλλο ένα ΚΤΕΟ

Πίσω από την Auteco υπάρχει μία γενικότερη φιλοσοφία που προασπίζει τα συμφέροντα των οδηγών αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για ασφαλείς και φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις. Σέβεται τον οδηγό και παρέχει εξυπηρέτηση εφάμιλλη των ΚΤΕΟ που λειτουργούν στις αναπτυγμένες χώρες της Ε.Ε

“Η δυναμή μας πηγάζει από το προσωπικό μας. Το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών είναι για όλους μας πρωταρχικό μέλημα. Γι’ αυτό τον σκοπό προσπαθούμε πάντα να διασφαλίζουμε ιδανικές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας με ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για όλους.”

Είμαστε σε μόνιμη συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ειδικούς ερευνητές διεξάγοντας έρευνες, μελέτες και αναλύσεις με κύριο στόχο την εξαγωγή στοιχείων τα οποία χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιηθούν με σκοπό την τροποποίηση του πλαισίου ελέγχου προς όφελος της κοινωνίας.

Υποστηρίζουμε και εκπαιδεύουμε τεχνικούς και ελεγκτές ΚΤΕΟ σε συνεργασία με διάφορα ΤΕΙ της χώρας.

Συμμετέχουμε σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα eco τα οποία συμβάλλουν ή αναπτύσσουν την τεχνολογία εναλλακτικών μορφών ενέργειας στην κυκλοφορία των οχημάτων .

Υποστηρίζουμε ελληνικά πρωταθλήματα αγώνων και ελληνικά πληρώματα.

Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τις χορηγίες μας σε Κοινωφελή ιδρύματα, Πανεπιστήμια, αθλητικές ομάδες από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας μας .

Διαθέτουμε ένα μέρος των εσόδων μας σε κοινωφελή ιδρύματα ώστε να συμβάλλουμε κι εμείς σε μια πιο ωφέλιμη κοινωνία για όλους .

Συμβάλλουμε πάντα, όποτε μας το ζητηθεί, με δωρεάν ελέγχους ΚΤΕΟ σε όλα τα οχήματα τα οποία εξυπηρετούν κοινωνικό έργο .

Ανακυκλώνουμε μπαταρίες σε όλους μας τους σταθμούς μέσω ειδικών stand ανακύκλωσης που έχουμε τοποθετήσει.

Ανακυκλώνουμε χαρτικά και συσκευές τεχνολογίας.

Κλιμάκια ομοειδών φορέων από τον διεθνή χώρο που μας επισκέφθηκαν, εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τις αρχές, την καινοτομία και την ποιότητα στα συστήματα λειτουργίας μας, κατατάσσοντάς μας διεθνώς σε υψηλό επίπεδο.

Αποτέλεσμα της υιοθέτησης αυτών των αρχών είναι η ανάπτυξη μιας εταιρικής κουλτούρας από την οποία απορρέει η πρόθεση μας να λειτουργούμε με ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ σε όλους τους τομείς που αποτελούν σημαντικούς άξονες αειφόρου ανάπτυξης και περιλαμβάνουν την αγορά, τους μετόχους, τους εργαζόμενους, την κοινωνία και το περιβάλλον.