ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΜΕΣΑ ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟ

Top
 

Δίπλωμα-Άδεια

Auteco > Υπηρεσίες Αθήνα > Δίπλωμα-Άδεια

Αντικατάσταση νέου τύπου διπλώματος

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ δίπλωμα
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ και εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

20

Τελική Τιμή

67€

Αντίγραφο άδειας ΙΧ-ΜΟΤΟ

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ και εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

1

Τελική Τιμή

25€

Αναθεώρηση διπλώματος

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας(Πρώτη σελίδα)
✓ βεβαίωση από παθολόγο και οφθαλμίατρο
✓ δίπλωμα
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ και εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

20

Τελική Τιμή

120€

Αντικατάσταση Διπλώματος λόγω απώλειας

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ Δήλωση κλοπής ή απώλειας από αστυνομία
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ και εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

20

Τελική Τιμή

110€

Άδεια ρυμούλκησης τρέιλερ - μπαγκαζιέρα

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ άδεια κυκλοφορίας
✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ έγκριση τύπου
✓ πιστοποιητικό συμμόρφωσης
✓ απόδειξη-τιμολόγιο αγοράς
✓ ελκτική ικανότητα οχήματος
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

2

Τελική Τιμή

31€

Άδεια ρυμούλκησης τρέιλερ - μπαγκαζιέρα (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ)

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ Ιδιωτικό συμφωνητικό αγοραστή-πωλητή επικυρωμένο
✓ Φόρος υπεραξίας που προκύπτει από το Ιδιωτικό συμφωνητικό
✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

2

Τελική Τιμή

31€

Άδεια ρυμούλκησης τρέιλερ- μπαγαζιέρα (Αλλαγή αμαξιού ίδιου ιδιοκτήτη)

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας νέου οχήματος
✓φωτοτυπία ταυτότητας
✓ σημείωμα ρυμούλκησης παλαιού οχήματος
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

2

Τελική Τιμή

31€

Έκδοση και Ανανέωση κάρτας ΑΜΕΑ

✓φωτοτυπία άδειας οχήματος
✓φωτοτυπία διπλώματος οδηγού
✓ 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
✓φωτοτυπία απόφασης ΚΕΠΑ

✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

2

Τελική Τιμή

31€

Κάρτα στάθμευσης Αναπηρικού ή Κάρτα Αναπηρικού για Διόδια

✓φωτοτυπία άδειας οχήματος
✓φωτοτυπία διπλώματος οδηγού
✓ 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
✓φωτοτυπία απόφασης ΚΕΠΑ

✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

2

Τελική Τιμή

35€

Ανανέωση κάρτας ΤΑΧΙ

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ φωτοτυπία διπλώματος
✓ φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ασθενείας ή κάρτας ΤΑΞΙ
✓ βεβαιώσεις από Οφθαλμίατρο, Παθολόγο, Ψυχολόγο, Ορθοπεδικό
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

30

Τελική Τιμή

115€