ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΜΕΣΑ ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟ

Top
 

Λοιπές Διεκπεραιώσεις

Auteco > Υπηρεσίες Αθήνα > Λοιπές Διεκπεραιώσεις

Άρση παρακράτησης

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ άδεια κυκλοφορίας
✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ ΚΤΕΟ σε ισχύ
✓ δήλωση από τον φορέα που παρακρατείται (εάν πρόκειται για εταιρία ΦΕΚ εκροσώπησης και διάρκειας)
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

1

Τελική Τιμή

25€

Άρση παρακράτησης ΙΧ-ΜΟΤΟ(όταν αυτός που παρακρατεί την κυριότητα δεν βρίσκεται ή έχει κλείσει, αν αφορά εταιρία)

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ άδεια κυκλοφορίας
✓ ΚΤΕΟ σε ισχύ
✓ υπεύθυνη δήλωση
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

3

Τελική Τιμή

50€

Άρση ακινησίας ΙΧ-ΜΟΤΟ

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ χαρτί ακινησίας
✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ ασφαλιστήριο σε ισχύ
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

1

Τελική Τιμή

30€

Παραχώρηση τρέιλερ - μπαγαζιέρα

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας
✓ σημείωμα ρυμούλκησης
✓ Υπέυθυνη δήλωση παραχώρησης
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

2

Τελική Τιμή

31€

Αλλαγή χρώματος ΙΧ-ΜΟΤΟ

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ άδεια κυκλοφορίας
✓ ΚΤΕΟ σε ισχύ
✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

1

Τελική Τιμή ΙΧ

103€

Τελική Τιμή ΜΟΤΟ

37€

Απόσυρση ΙΧ-ΜΟΤΟ

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ άδεια κυκλοφορίας
✓ πινακίδες
✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ ΙΧ ή ΜΟΤΟ
✓ αίτηση με γνήσιο υπογραφής εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

3

Τελική Τιμή

ΔΩΡΕΑΝ

Οριστική διαγραφή ΙΧ-MOTO (λόγω εξαγωγής)

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ άδεια κυκλοφορίας
✓ βεβαίωση τελών
✓ πινακίδες
✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ αίτηση επικυρωμένη
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ και εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

2

Τελική Τιμή

35€

Δήλωση κλοπής ΙΧ-ΜΟΤΟ

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ έγγραφο δήλωσης κλοπής σε αστυνομία
✓ αίτηση εδώ
✓ υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

Τελική Τιμή

25€

Διόρθωση αριθμού πλαισίου

✓ άδεια κυκλοφορίας
✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ ΚΤΕΟ σε ισχύ με παρατήρηση
✓ υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

10

Τελική Τιμή

25€

Εγκατάσταση/Απεγκατάσταση Υγραεριοκίνησης

 Άδεια Κυκλοφορίας
 Φωτοτυπία Ταυτότητας
 αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη)
 ή αίτηση και εξουσιοδότηση εδώ
 Επιβεβαίωση ότι το ΚΤΕΟ έχει στείλει τον έλεγχο στην Υπηρεσία
 Ισχύον ΚΤΕΟ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

3

Τελική Τιμή

25€