Δίπλωμα-Άδεια - Auteco

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΜΕΣΑ ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ή 2114800220

Top
 

Δίπλωμα-Άδεια

Auteco > Υπηρεσίες Θεσσαλονίκη > Δίπλωμα-Άδεια

Αντικατάσταση διπλώματος σε νέου τύπου

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ 1 φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
✓ Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη) εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

20

Τελική Τιμή

67€

Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας ΕΙΧ-ΔΙΧ

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ Αίτηση και Εξουσιοδότηση (επικυρωμένη) εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

20

Τελική Τιμή

25€

Αντικατάσταση Διπλώματος Λόγω Φθοράς

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ 1 φωτογραφία διαβατηρίου
✓ δίπλωμα
✓ Αίτηση-Εξουσιοδότηση (επικυρωμένη) εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

25

Τελική Τιμή

80€

Αντικατάσταση Διπλώματος Λόγω Απώλειας

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ 1 φωτογραφία Διαβατηρίου
✓ φωτοτυπία ταυτότητας
✓ Απαιτούμενα έγγραφα εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

25

Τελική Τιμή

115€

Άδεια Ρυμούλκησης (1η ταξινόμηση/καινούργιο)

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓Αίτηση -Εξουσιοδότηση εδώ
✓Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας
✓Ελκτική ικανότητα οχήματος ( από επίσημη αντιπροσωπεία)
✓Έγκριση τύπου ρυμουλκούμενου
✓Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CoC του ρυμουλκούμενου
✓Αποδεικτικό αγοράς

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

7

Τελική Τιμή

37€

Άδεια Ρυμούλκησης (Μεταβίβαση)

✓ Αίτηση -Εξουσιοδότηση εδώ
✓ Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας
✓ Ελκτική ικανότητα του καινούργιου οχήματος ( από επίσημη αντιπροσωπεία)
✓ Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης θεωρημένο από Δ.Ο.Υ.
✓ Σημείωμα ρυμούλκησης προηγούμενου κατόχου.
✓ Υπεύθυνη δήλωση ( Ν 1599/86 ) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό
ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99
( ΦΕΚ 2117Β/06-12-99 ) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του ρυμουλκούμενου

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

7

Τελική Τιμή

37€

Άδεια Ρυμούλκησης Λόγω Αλλαγής Αυτοκινήτου (του ίδιου Ιδιοκτήτη)

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ Αίτηση -Εξουσιοδότηση εδώ
✓ Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας του νέου Ε.Ι.Χ
✓ Φωτοτυπία υπάρχοντος σημειώματος ρυμούλκησης
✓ Υπεύθυνη δήλωση ( ν 1599/86 ) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό
σύμφωνα με την 34075/3603/99 ( ΦΕΚ 2117Β/06-12-99 )
απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του  ρυμουλκούμενου

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

7

Τελική Τιμή

37€

Άδεια Ρυμούλκησης και από άλλο Αυτοκίνητο (άλλος Ιδιοκτήτης)

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ Αίτηση -Εξουσιοδότηση εδώ
✓ Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας του νέου Ε.Ι.Χ
✓ Φωτοτυπία υπάρχοντος σημειώματος ρυμούλκησης
✓ Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη τρέιλερ
✓ Υπεύθυνη δήλωση ( ν 1599/86 ) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό
σύμφωνα με την 34075/3603/99 ( ΦΕΚ 2117Β/06-12-99 )
απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του  ρυμουλκούμενου

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

7

Τελική Τιμή

37€