Λοιπές Διεκπεραιώσεις - Auteco

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΜΕΣΑ ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ή 2114800220

Top
 

Λοιπές Διεκπεραιώσεις

Auteco > Υπηρεσίες Θεσσαλονίκη > Λοιπές Διεκπεραιώσεις

Άρση παρακράτησης κυριότητας

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
✓ΚΤΕΟ σε ισχύ
✓Φωτοτυπία Ταυτότητας
✓Υπεύθυνη δήλωση προηγουμένου ιδιοκτήτη που
παραχωρεί την κυριότητα(επικυρωμένη)
Αν ο προηγούμενος ιδιοκτήτης ήταν έμπορος όλα τα
δημόσια έγγραφα που το αποδεικνύουν(ΦΕΚ ΓΕΜΗ κλπ)
✓Αίτηση-εξουσιοδότηση (επικυρωμένη) εδώ
*Σε περίπτωση που ο προηγούμενος ιδιοκτήτης δεν υφίσταται
χρειάζεται δικαστική παρέμβαση

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

20

Τελική Τιμή

25€

Ανανέωση Κάρτας ΑΜΕΑ

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ Φωτοτυπία Άδειας Οδήγησης Αιτούντος (επικυρωμένη)
✓ Φωτοτυπία Αδείας Κυκλοφορίας (επικυρωμένη)
✓ Φωτοτυπία Ταυτότητας  Αιτούντος
✓ Κάθε διοικητική ή δικαστική πράξη ή απόφαση σχετική με υιοθεσία η
αναδοχή ατόμων με αναπηρία
✓ Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ
✓ Χορηγηθέν ειδικό σήμα
✓ Εξουσιοδότηση εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

7

Τελική Τιμή

31€

Έκδοση Κάρτας ΑΜΕΑ

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ Φωτοτυπία Άδειας Οδήγησης Αιτούντος (επικυρωμένη)
✓ Φωτοτυπία Αδείας Κυκλοφορίας (επικυρωμένη)
✓ Φωτοτυπία Ταυτότητας Αιτούντος
✓ Κάθε διοικητική ή δικαστική πράξη ή απόφαση σχετική με υιοθεσία η
αναδοχή ατόμων με αναπηρία
✓ Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ
✓ Εξουσιοδότηση εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

7

Τελική Τιμή

31€

Ταξινόμηση Εισαγόμενου Οχήματος ΕΙΧ-ΔΙΧ (Για Ιδιώτες)

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ Πιστοποιητικό Ταξινόμησης από Τελωνείο
✓ Ξένη Άδεια Κυκλοφορίας
✓ Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Οχήματος (CMR)
✓ Τιμολόγιο Αγοράς εάν αγοράστηκε από έμπορο
✓ Φωτοτυπία Ταυτότητας
✓ Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη)
✓ ή Αίτηση και εξουσιοδότηση εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

7

Τελική Τιμή

31€ + Τέλος μεταβίβασης ανά κατηγορία.

Δείτε τον παρακάτω πίνακα

Ταξινόμηση Εισαγόμενου Οχήματος Φ.Ι.Χ (Για Ιδιώτες)

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ Πιστοποιητικό Ταξινόμησης από Τελωνείο
✓ Ξένη Άδεια Κυκλοφορίας
✓ Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Οχήματος (CMR)
✓ Τιμολόγιο Αγοράς εάν αγοράστηκε από έμπορο
✓ Βεβαίωση επιτηδεύματος από το ΤΑΧΙS εδώ
✓ Υ.Δ ότι τα στοιχεία είναι αληθή
✓ Υ.Δ κυκλοφορίας εάν είναι πετρέλαιο
✓ καταστατικό εταιρείας
✓ Ταυτότητα νόμιμου εκπροσώπου
✓ Δήλωση Εισαγωγέα ή επιθεώρηση οχήματος
✓ Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη)
✓ ή Αίτηση και εξουσιοδότηση εδώ

ΣΤΟ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
Εκδίδεται Τίτλος κυριότητας
Ο τελικός ιδιοκτήτης του οχήματος οφείλει να πληρώσει στην ΔΟΥ
Εισφορά Επαγγελματικού Οχήματος και Τέλη Κυκλοφορίας
με βάση τους παρακάτω πίνακες

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

7

Τελική Τιμή

106€

Εως 4000KG MB

ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ

 • 1 ΕΩΣ 1200
 • 1201 ΕΩΣ 2000
 • 2001 ΕΩΣ 2400
 • 2401 ΕΩΣ 4000

ΑΝΟΙΚΤΑ

100
 • 150.00
 • 175.00
 • 205.00
 • 235.00

ΚΛΕΙΣΤΑ

100
 • 235.00
 • 295.00
 • 350.00
 • 410.00

ΤΕΛΗ

ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ

 • 1 ΕΩΣ 1500
 • 1501 ΕΩΣ 3500
 • 3501 ΕΩΣ 10000
 • 10001 ΕΩΣ 20000
 • 20001 ΕΩΣ 30000
 • 30001 ΕΩΣ 40000
 • 40000 >

ΚΟΣΤΟΣ

100
 • 75.00
 • 105.00
 • 300.00
 • 600.00
 • 940.00
 • 1320.00
 • 1490.00

Αλλαγή Μόνιμης Κατοικίας

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ Άδεια Κυκλοφορίας
✓ Φωτοτυπία Ταυτότητας
✓ Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη)
✓ ή Αίτηση και εξουσιοδότηση εδώ
✓ Τελευταίο Εκκαθαριστικό της ΕΦΟΡΙΑΣ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

20

Τελική Τιμή

25€

Αλλαγή Εντύπου σε Πράσινο

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ Άδεια Κυκλοφορίας
✓ Φωτοτυπία Ταυτότητας
✓ Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη)
✓ ή αίτηση και εξουσιοδότηση εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

2

Τελική Τιμή

25€

Εγκατάσταση/Απεγκατάσταση Υγραεριοκίνησης

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ Άδεια Κυκλοφορίας
✓ Φωτοτυπία Ταυτότητας
✓ αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη)
✓ ή αίτηση και εξουσιοδότηση εδώ
✓ Επιβεβαίωση ότι το ΚΤΕΟ έχει στείλει τον έλεγχο στην Υπηρεσία
✓ Ισχύον ΚΤΕΟ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

25

Τελική Τιμή

25€

Αλλαγή Χρώματος ΙΧ

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ Άδεια κυκλοφορίας
✓ ΚΤΕΟ σε ισχύ
✓ Αίτηση -Εξουσιοδότηση εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

25

Τελική Τιμή

103€

Αλλαγή Χρώματος ΜΟΤΟ

✓ Άδεια κυκλοφορίας
✓ ΚΤΕΟ σε ισχύ
✓ Αίτηση -Εξουσιοδότηση εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

25

Τελική Τιμή

37€

Άρση Ακινησίας ΙΧ-ΜΟΤΟ

✓ Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
✓ Δήλωση ακινησίας
✓ Εξουσιοδότηση εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

1

Τελική Τιμή

25€

Διόρθωση Αριθμού Πλαισίου

✓ Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας
✓ Δελτίο τεχνικού ελέγχου με την παρατήρηση για την λανθασμένη αναγραφή του αριθμού πλαισίου
✓ Εξουσιοδότηση εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

20

Τελική Τιμή

25€