Μεταβιβάσεις - Auteco

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΜΕΣΑ ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ή 2114800220

Top
 

Μεταβιβάσεις

Auteco > Υπηρεσίες Θεσσαλονίκη > Μεταβιβάσεις

Μεταβίβαση ΕΙΧ-ΦΙΧ

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
✓ Φωτοτυπία Ταυτότητας Πωλητή και Αγοραστή
✓ ΚΤΕΟ σε ισχύ
✓ Βεβαίωση Τελών Κυκλοφορίας
✓ Εξουσιοδότηση Αγοραστή (επικυρωμένη ή μέσω του gov.gr) εδώ
✓ Εξουσιοδότηση Πωλητή (επικυρωμένη ή μέσω του gov.gr) εδώ
✓ Πληρωμένο το Τέλος Μεταβίβασης με βάση τον Παρακάτω Πίνακα

Σημείωση: Στην περίπτωση που η εξουσιοδότηση γίνει μέσω το https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-exousiodoteses επικοινωνήσετε με τον σταθμό για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την συμπλήρωσή της.

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

20

Τελική Τιμή

31€

Κατηγορία | Κινητήρας σε κυβ. εκ.

 • Α' | Εως 400
 • Β' | 401-800
 • Γ' | 801-1300
 • Δ' | 1301-1600
 • Ε' | 1601-1900
 • ΣΤ'| 1901-2500
 • Ζ' | 2500 και άνω

Τέλος Μεταβίβασης

ΙΧ
 • 105€
 • 120€
 • 135€
 • 165€
 • 195€
 • 220€
 • 280€

Τέλος Μεταβίβασης

ΜΟΤΟ
 • 39€
 • 54€
 • 69€
 • 99€
 • 129€
 • 154€
 • 214€

Μεταβίβαση Φ.Ι.Χ

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

ΑΠΟ ΠΩΛΗΤΗ
✓Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
✓Ταυτότητα νόμιμου εκπροσώπου
✓πινακίδες κυκλοφορίας
✓Βιβλίο μεταβολών (επιστρέφεται για καταστροφή)
✓ΚΤΕΟ σε ισχύ
✓Βεβαίωση Τελών Κυκλοφορίας
✓τιμολόγιο αγοροπωλησίας
✓καταστατικό εταιρείας

Εάν η πωλήτρια εταιρεία δεν έχει βιβλία 3ης κατηγορίας κάνει δήλωση υπεραξίας και προσκομίζει αίτηση υπεραξίας,
βεβαίωση οφειλής και εξόφληση(εκτός εάν είναι έμπορος αυτοκινήτων)

ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ
✓Βεβαίωση επιτηδεύματος από το ΤΑΧΙS
✓Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία είναι αληθή εδώ 7
✓Υπεύθυνη δήλωση κυκλοφορίας εάν είναι πετρέλαιο εδώ 8
✓καταστατικό εταιρείας

✓αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη)
✓ή αίτηση και εξουσιοδότηση εδώ

ΑΠΟ ΠΩΛΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη) ή αίτηση και εξουσιοδότηση εδώ

ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Εάν και οι δυο συμβαλλόμενοι είναι ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ αντί για εξουσιοδότηση υποβάλλουν πρακτικό ΔΣ
Απλή Αίτηση από ΑΓΟΡΑΣΤΗ για την μεταφορά φακέλου αν η έδρα ανήκει σε άλλη συγκοινωνιακή περιοχή

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

4

Τελική Τιμή

150€

Μεταβίβαση Κληρονομικού ΙΧ

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
✓ Φωτοτυπία Ταυτότητας Κληρονόμων
✓ ΚΤΕΟ σε ισχύ
✓ Βεβαίωση Τελών Κυκλοφορίας
✓ Πιστοποιητικό Αποδοχής Κληρονομιάς
✓ ή αίτηση-εξουσιοδότηση(επικυρωμένη) εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

18

Τελική Τιμή

110€

Μεταβίβαση Κληρονομικού ΜΟΤΟ

Τι πρέπει να έχω μαζί μου

✓ Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
✓ Φωτοτυπία Ταυτότητας Κληρονόμων
✓ ΚΤΕΟ σε ισχύ
✓ Βεβαίωση Τελών Κυκλοφορίας
✓ Πιστοποιητικό Αποδοχής Κληρονομιάς
✓ ή αίτηση – εξουσιοδότηση(επικυρωμένη) εδώ

Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης

(Ημέρες)

18

Τελική Τιμή

40€