• Διεκπεραιώσεις
  Νεα υπηρεσία Auteco Διεκπεραιώσεις αυτοκινητιστικών υποθέσεων

  Αναλαμβάνουμε για εσάς άδειες, μεταβιβάσεις, έγγραφα για το όχημά σας.
  Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για κάθε υπηρεσία διεκπεραίωσης, τα κόστη και τον εκτιμώμενο χρόνο. Aφήστε το λοιπόν πάνω μας και αποφύγετε, ουρές, αναμονή, εκνευρισμό και χαμένο χρόνο!

  Επιλέξετε περιοχή για Υπηρεσία Διεκπεραίωσης

  ΑΘΗΝΑ
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  Δίπλωμα-Άδεια
  Μεταβιβάσεις
  Πινακίδες
  Λοιπές Διεκπεραιώσεις
  Αναθεώρηση διπλώματος
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
  • φωτοτυπία ταυτότητας
  • φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας(Πρώτη σελίδα)
  • βεβαίωση από παθολόγο και οφθαλμίατρο
  • δίπλωμα

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 20
  Τελική Τιμή: 142€
  Αντικατάσταση Διπλώματος λόγω απώλειας
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
  • φωτοτυπία ταυτότητας
  • Δήλωση κλοπής ή απώλειας από αστυνομία

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 20
  Τελική Τιμή: 112€
  Αντικατάσταση νέου τύπου διπλώματος
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Δίπλωμα

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 20
  Τελική Τιμή: 81.00€
  Αντίγραφο άδειας ΙΧ-ΜΟΤΟ
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • Φωτοτυπία ταυτότητας

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 1
  Τελική Τιμή: 27€
  Ανανέωση κάρτας ΤΑΧΙ
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
  • φωτοτυπία ταυτότητας
  • φωτοτυπία διπλώματος
  • φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ασθενείας ή κάρτας ΤΑΞΙ
  • βεβαιώσεις από Οφθαλμίατρο, Παθολόγο, Ψυχολόγο, Ορθοπεδικό

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 30
  Τελική Τιμή: 115€
  Κάρτα στάθμευσης Αναπηρικού ή Κάρτα Αναπηρικού για Διόδια
  • φωτοτυπία άδειας οχήματος
  • φωτοτυπία διπλώματος οδηγού
  • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
  • φωτοτυπία απόφασης ΚΕΠΑ

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 2
  Τελική Τιμή: 38€
  Έκδοση και Ανανέωση κάρτας ΑΜΕΑ
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • φωτοτυπία άδειας οχήματος
  • φωτοτυπία διπλώματος οδηγού
  • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
  • φωτοτυπία απόφασης ΚΕΠΑ

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 2
  Τελική Τιμή: 34€
  Μεταβίβαση ΙΧ-ΜΟΤΟ
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • άδεια κυκλοφορίας
  • φωτοτυπία ταυτοτήτων
  • KTEO σε ισχύ
  • βεβαίωση τελών κυκλοφορίας
  • Επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση Πωλητή
  • Επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση Αγοραστή

  Πληρωμένο το Τέλος Μεταβίβασης με βάση τον παρακάτω πίνακα

  Κατηγορία | Κινητήρας σε κυβ. εκ. Τέλος Μεταβίβασης ΙΧ Τέλος Μεταβίβασης ΜΟΤΟ
  Α' | Εως 400 105€ 39€
  Β' | 401-800 120€ 54€
  Γ' | 801-1300 135€ 69€
  Δ' | 1301-1600 165€ 99€
  Ε' | 1601-1900 195€ 129€
  ΣΤ'| 1901-2500 220€ 154€
  Ζ' | 2500 και άνω 280€ 214€
  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 1
  Τελική Τιμή: 33€ + το τέλος μεταβίβασης
  Μεταβίβαση Κληρονομικού ΙΧ-ΜΟΤΟ
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • άδεια κυκλοφορίας
  • φωτοτυπία ταυτότητας
  • ΚΤΕΟ σε ισχύ
  • βεβαίωση τελών κυκλοφορίας
  • πιστοποιητικό φόρου κληρονομιάς από Δ.Ο.Υ

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 1
  Τελική Τιμή ΙΧ: 112€ Τελική Τιμή ΜΟΤΟ: 42€
  Ανταλλακτικές πινακίδες λόγω φθοράς
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • άδεια κυκλοφορίας
  • φωτοτυπία ταυτότητας
  • πινακίδες

  *Σε περίπτωση που ζητείται 2η φορά το κόστος παραβόλου διπλασιάζεται

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 1
  Τελική Τιμή: 73€ (1η φορά) 103€ (2η φορά)
  Αντικάτασταση πινακίδων λόγω απώλειας
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • άδεια κυκλοφορίας
  • φωτοτυπία ταυτότητας
  • πινακίδες
  • δήλωση απώλειας από αστυνομία

  *Σε περίπτωση που ζητείται 2η φορά το κόστος παραβόλου διπλασιάζεται

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 1
  Τελική Τιμή: 73€ (1η φορά) 103€ (2η φορά)
  Έκδοση ΔΟΚ πινακίδων για εμπορία IX-MOTO
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • βεβαίωση από ΔΟΥ ή τελωνείο

  Απαιτούμενα έγγραφα: 

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 1
  Τελική Τιμή: ΙΧ 202.50€ Τελική Τιμή MOTO: 82.50€
  Κατάθεση πινακίδων - Ακινησία ΙΧ-ΜΟΤΟ
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας
  • φωτοτυπία ταυτότητας
  • πινακίδες κυκλοφορίας

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 1
  Τελική Τιμή: 27€
  Άρση παρακράτησης
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • άδεια κυκλοφορίας
  • φωτοτυπία ταυτότητας
  • ΚΤΕΟ σε ισχύ
  • δήλωση από τον φορέα που παρακρατείται (εάν πρόκειται για εταιρία ΦΕΚ εκροσώπησης και διάρκειας)

  Απαιτούμενα έγγραφα: 

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 1
  Τελική Τιμή: 27€
  Άρση παρακράτησης ΙΧ-ΜΟΤΟ(όταν αυτός που παρακρατεί την κυριότητα δεν βρίσκεται ή έχει κλείσει, αν αφορά εταιρία)
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • φωτοτυπία ταυτότητας
  • άδεια κυκλοφορίας
  • ΚΤΕΟ σε ισχύ
  • βεβαίωση πρωτοδικείου ότι το όχημα έχει εξοφληθεί

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 3
  Τελική Τιμή: 53€
  Άρση ακινησίας ΙΧ-ΜΟΤΟ
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • χαρτί ακινησίας
  • φωτοτυπία ταυτότητας
  • ασφαλιστήριο σε ισχύ

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 1
  Τελική Τιμή: 32€
  Αλλαγή χρώματος ΙΧ-ΜΟΤΟ
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • άδεια κυκλοφορίας
  • ΚΤΕΟ σε ισχύ
  • φωτοτυπία ταυτότητας

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 1
  Τελική Τιμή: ΙΧ 105€ Τελική Τιμή ΜΟΤΟ: 39€
  Οριστική διαγραφή ΙΧ-MOTO (λόγω εξαγωγής)
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • άδεια κυκλοφορίας
  • βεβαίωση τελών
  • πινακίδες
  • φωτοτυπία ταυτότητας
  • αίτηση επικυρωμένη

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 2
  Τελική Τιμή: 37€
  Δήλωση κλοπής ΙΧ-ΜΟΤΟ
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • φωτοτυπία ταυτότητας
  • έγγραφο δήλωσης κλοπής σε αστυνομία

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες)
  Τελική Τιμή: 27€
  Διόρθωση αριθμού πλαισίου
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • άδεια κυκλοφορίας
  • φωτοτυπία ταυτότητας
  • ΚΤΕΟ σε ισχύ με παρατήρηση

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 10
  Τελική Τιμή: 27€
  Εγκατάσταση/Απεγκατάσταση Υγραεριοκίνησης
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • Άδεια Κυκλοφορίας
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας
  • αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη)
  • ή αίτηση και εξουσιοδότηση
  • Επιβεβαίωση ότι το ΚΤΕΟ έχει στείλει τον έλεγχο στην Υπηρεσία
  • Ισχύον ΚΤΕΟ

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 3
  Τελική Τιμή: 27€
  Δίπλωμα-Άδεια
  Μεταβιβάσεις
  Πινακίδες
  Λοιπές Διεκπεραιώσεις
  Αντικατάσταση διπλώματος σε νέου τύπου
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • φωτοτυπία ταυτότητας
  • 1 φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 20
  Τελική Τιμή: 67€
  Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας ΕΙΧ-ΔΙΧ
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • φωτοτυπία ταυτότητας

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 20
  Τελική Τιμή: 25€
  Αντικατάσταση Διπλώματος Λόγω Φθοράς
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • φωτοτυπία ταυτότητας
  • 1 φωτογραφία διαβατηρίου
  • δίπλωμα

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 25
  Τελική Τιμή: 80€
  Αντικατάσταση Διπλώματος Λόγω Απώλειας
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • 1 φωτογραφία Διαβατηρίου
  • φωτοτυπία ταυτότητας

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 25
  Τελική Τιμή: 112€
  Άδεια Ρυμούλκησης (1η ταξινόμηση/καινούργιο)
  • Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας
  • Ελκτική ικανότητα οχήματος ( από επίσημη αντιπροσωπεία)
  • Έγκριση τύπου ρυμουλκούμενου
  • Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CoC του ρυμουλκούμενου
  • Αποδεικτικό αγοράς

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 7
  Τελική Τιμή: 37€
  Άδεια Ρυμούλκησης (Μεταβίβαση)
  • Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας
  • Ελκτική ικανότητα του καινούργιου οχήματος ( από επίσημη αντιπροσωπεία)
  • Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης θεωρημένο από Δ.Ο.Υ.
  • Σημείωμα ρυμούλκησης προηγούμενου κατόχου.
  • Υπεύθυνη δήλωση ( Ν 1599/86 ) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 ( ΦΕΚ 2117Β/06-12-99 ) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του ρυμουλκούμενου

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 7
  Τελική Τιμή: 37€
  Άδεια Ρυμούλκησης Λόγω Αλλαγής Αυτοκινήτου (του ίδιου Ιδιοκτήτη)
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας του νέου Ε.Ι.Χ
  • Φωτοτυπία υπάρχοντος σημειώματος ρυμούλκησης
  • Υπεύθυνη δήλωση ( ν 1599/86 ) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 ( ΦΕΚ 2117Β/06-12-99 ) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του  ρυμουλκούμενου

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 7
  Τελική Τιμή: 37€
  Άδεια Ρυμούλκησης και από άλλο Αυτοκίνητο (άλλος Ιδιοκτήτης)
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας του νέου Ε.Ι.Χ
  • Φωτοτυπία υπάρχοντος σημειώματος ρυμούλκησης
  • Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη τρέιλερ
  • Υπεύθυνη δήλωση ( ν 1599/86 ) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 ( ΦΕΚ 2117Β/06-12-99 ) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του  ρυμουλκούμενου

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 7
  Τελική Τιμή: 37€
  Μεταβίβαση ΕΙΧ-ΦΙΧ
  • Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας Πωλητή και Αγοραστή
  • ΚΤΕΟ σε ισχύ
  • Βεβαίωση Τελών Κυκλοφορίας
  • Πληρωμένο το Τέλος Μεταβίβασης με βάση τον Παρακάτω Πίνακα

  Σημείωση: Στην περίπτωση που η εξουσιοδότηση γίνει μέσω το https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-exousiodoteses επικοινωνήσετε με τον σταθμό για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την συμπλήρωσή της.

  Κατηγορία | Κινητήρας σε κυβ. εκ. Τέλος Μεταβίβασης ΙΧ Τέλος Μεταβίβασης ΜΟΤΟ
  Α' | Εως 400 105€ 39€
  Β' | 401-800 120€ 54€
  Γ' | 801-1300 135€ 69€
  Δ' | 1301-1600 165€ 99€
  Ε' | 1601-1900 195€ 129€
  ΣΤ'| 1901-2500 220€ 154€
  Ζ' | 2500 και άνω 280€ 214€

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 20
  Τελική Τιμή: 31€
  Μεταβίβαση Φ.Ι.Χ
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου

  ΑΠΟ ΠΩΛΗΤΗ

  • Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
  • Ταυτότητα νόμιμου εκπροσώπου
  • πινακίδες κυκλοφορίας
  • Βιβλίο μεταβολών (επιστρέφεται για καταστροφή)
  • ΚΤΕΟ σε ισχύ
  • Βεβαίωση Τελών Κυκλοφορίας
  • τιμολόγιο αγοροπωλησίας
  • καταστατικό εταιρείας

  Εάν η πωλήτρια εταιρεία δεν έχει βιβλία 3ης κατηγορίας κάνει δήλωση υπεραξίας και προσκομίζει αίτηση υπεραξίας,
  βεβαίωση οφειλής και εξόφληση(εκτός εάν είναι έμπορος αυτοκινήτων)

  ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

  • Βεβαίωση επιτηδεύματος από το ΤΑΧΙS
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία είναι αληθή
  • Υπεύθυνη δήλωση κυκλοφορίας εάν είναι πετρέλαιο
  • καταστατικό εταιρείας αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη) ή αίτηση και εξουσιοδότηση 

  ΑΠΟ ΠΩΛΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

  • αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη) ή αίτηση και εξουσιοδότηση

  ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

  • Εάν και οι δυο συμβαλλόμενοι είναι ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ αντί για εξουσιοδότηση υποβάλλουν πρακτικό ΔΣ
  • Απλή Αίτηση από ΑΓΟΡΑΣΤΗ για την μεταφορά φακέλου αν η έδρα ανήκει σε άλλη συγκοινωνιακή περιοχή


  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 4
  Τελική Τιμή: 150€
  Μεταβίβαση Κληρονομικού ΙΧ
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας Κληρονόμων ΚΤΕΟ σε ισχύ
  • Βεβαίωση Τελών Κυκλοφορίας
  • Πιστοποιητικό Αποδοχής Κληρονομιάς ή αίτηση-εξουσιοδότηση(επικυρωμένη)

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 8
  Τελική Τιμή: 110€
  Μεταβίβαση Κληρονομικού ΜΟΤΟ
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας Κληρονόμων ΚΤΕΟ σε ισχύ
  • Βεβαίωση Τελών Κυκλοφορίας
  • Πιστοποιητικό Αποδοχής Κληρονομιάς ή αίτηση – εξουσιοδότηση(επικυρωμένη) 

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 18
  Τελική Τιμή: 40€
  Ανταλλακτικές πινακίδες λόγω φθοράς
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • άδεια κυκλοφορίας
  • φωτοτυπία ταυτότητας
  • πινακίδες
  •  αίτηση και εξουσιοδότηση (επικυρωμένη) 

  *Σε περίπτωση που ζητείται 2η φορά το κόστος παράβολου διπλασιάζεται

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 20
  Τελική Τιμή: 71€ (1η φορά) 101€ (2η φορά)
  Ανταλλακτικές Πινακίδες λόγω απώλειας
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • άδεια κυκλοφορίας
  • φωτοτυπία ταυτότητας
  • Πινακίδα (εφόσον υπάρχει μια)
  • δήλωση απώλειας από αστυνομία
  • αίτηση και εξουσιοδότηση (επικυρωμένη)

  *Σε περίπτωση που ζητείται 2η φορά το κόστος παράβολου διπλασιάζεται

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 20
  Τελική Τιμή: 71€ (1η φορά) 101€ (2η φορά)
  Κατάθεση Πινακίδων
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας
  • Πινακίδες κυκλοφορίας
  • Εξουσιοδότηση

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 1
  Τελική Τιμή: 25€
  Άρση παρακράτησης κυριότητας
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
  • ΚΤΕΟ σε ισχύ
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση προηγουμένου ιδιοκτήτη που παραχωρεί την κυριότητα(επικυρωμένη)
  • Αν ο προηγούμενος ιδιοκτήτης ήταν έμπορος όλα τα δημόσια έγγραφα που το αποδεικνύουν(ΦΕΚ ΓΕΜΗ κλπ)
  • Αίτηση-εξουσιοδότηση (επικυρωμένη) 

  *Σε περίπτωση που ο προηγούμενος ιδιοκτήτης δεν υφίσταται χρειάζεται δικαστική παρέμβαση

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 20
  Τελική Τιμή: 25€
  Ανανέωση Κάρτας ΑΜΕΑ
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • Φωτοτυπία Άδειας Οδήγησης Αιτούντος (επικυρωμένη)
  • Φωτοτυπία Αδείας Κυκλοφορίας (επικυρωμένη)
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας  Αιτούντος
  • Κάθε διοικητική ή δικαστική πράξη ή απόφαση σχετική με υιοθεσία η αναδοχή ατόμων με αναπηρία
  • Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ
  • Χορηγηθέν ειδικό σήμα
  • Εξουσιοδότηση

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 7
  Τελική Τιμή: 31€
  Έκδοση Κάρτας ΑΜΕΑ
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • Φωτοτυπία Άδειας Οδήγησης Αιτούντος (επικυρωμένη)
  • Φωτοτυπία Αδείας Κυκλοφορίας (επικυρωμένη)
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας Αιτούντος
  • Κάθε διοικητική ή δικαστική πράξη ή απόφαση σχετική με υιοθεσία η αναδοχή ατόμων με αναπηρία
  • Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ
  • Εξουσιοδότηση

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 7
  Τελική Τιμή: 31€
  Ταξινόμηση Εισαγόμενου Οχήματος ΕΙΧ-ΔΙΧ (Για Ιδιώτες)
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • Πιστοποιητικό Ταξινόμησης από Τελωνείο
  • Ξένη Άδεια Κυκλοφορίας
  • Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Οχήματος (CMR)
  • Τιμολόγιο Αγοράς εάν αγοράστηκε από έμπορο
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας
  • Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη) ή Αίτηση και εξουσιοδότηση

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 7
  Τελική Τιμή 31€ + Τέλος μεταβίβασης ανά κατηγορία
  Ταξινόμηση Εισαγόμενου Οχήματος Φ.Ι.Χ (Για Ιδιώτες)
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • Πιστοποιητικό Ταξινόμησης από Τελωνείο
  • Ξένη Άδεια Κυκλοφορίας
  • Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Οχήματος (CMR)
  • Τιμολόγιο Αγοράς εάν αγοράστηκε από έμπορο
  • Βεβαίωση επιτηδεύματος από το ΤΑΧΙS
  • Υ.Δ ότι τα στοιχεία είναι αληθή
  • Υ.Δ κυκλοφορίας εάν είναι πετρέλαιο καταστατικό εταιρείας
  • Ταυτότητα νόμιμου εκπροσώπου
  • Δήλωση Εισαγωγέα ή επιθεώρηση οχήματος
  • Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη) ή Αίτηση και εξουσιοδότηση 

  ΣΤΟ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
  Εκδίδεται Τίτλος κυριότητας
  Ο τελικός ιδιοκτήτης του οχήματος οφείλει να πληρώσει στην ΔΟΥ
  Εισφορά Επαγγελματικού Οχήματος και Τέλη Κυκλοφορίας
  με βάση τους παρακάτω πίνακες

  ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΑ 100 ΚΛΕΙΣΤΑ 100
  1 ΕΩΣ 1200 150.00 235.00
  1201 ΕΩΣ 2000 175.00 295.00
  2001 ΕΩΣ 2400 205.00 350.00
  2401 ΕΩΣ 4000 235.00 410.00

   

  ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΟΣΤΟΣ 100
  1 ΕΩΣ 1500 75.00
  1501 ΕΩΣ 3500 105.00
  3501 ΕΩΣ 10000 300.00
  10001 ΕΩΣ 20000 600.00
  20001 ΕΩΣ 30000 940.00
  30001 ΕΩΣ 40000 1320.00
  40000 > 1490.00

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Τελική Τιμή: 106€
  Αλλαγή Μόνιμης Κατοικίας
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • Άδεια Κυκλοφορίας
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας
  • Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη) ή Αίτηση και εξουσιοδότηση 
  • Τελευταίο Εκκαθαριστικό της ΕΦΟΡΙΑΣ

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 20
  Τελική Τιμή: 25€
  Αλλαγή Εντύπου σε Πράσινο
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • Άδεια Κυκλοφορίας
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας
  • Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη) ή αίτηση και εξουσιοδότηση

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 2
  Τελική Τιμή: 25€
  Εγκατάσταση/Απεγκατάσταση Υγραεριοκίνησης
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • Άδεια Κυκλοφορίας
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας
  • αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη) ή αίτηση και εξουσιοδότηση
  • Επιβεβαίωση ότι το ΚΤΕΟ έχει στείλει τον έλεγχο στην Υπηρεσία Ισχύον ΚΤΕΟ

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 25
  Τελική Τιμή: 25€
  Αλλαγή Χρώματος ΙΧ
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • Άδεια κυκλοφορίας
  • ΚΤΕΟ σε ισχύ
  • Αίτηση -Εξουσιοδότηση

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 25
  Τελική Τιμή: 25€
  Αλλαγή Χρώματος ΜΟΤΟ
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • Άδεια κυκλοφορίας
  • ΚΤΕΟ σε ισχύ
  • Αίτηση -Εξουσιοδότηση

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 25
  Τελική Τιμή: 25€
  Άρση Ακινησίας ΙΧ-ΜΟΤΟ
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
  • Δήλωση ακινησίας
  • Εξουσιοδότηση

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 1
  Τελική Τιμή: 25€
  Διόρθωση Αριθμού Πλαισίου
  Τι πρέπει να έχω μαζί μου
  • Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας
  • Δελτίο τεχνικού ελέγχου με την παρατήρηση για την λανθασμένη αναγραφή του αριθμού πλαισίου
  • Εξουσιοδότηση

  Απαιτούμενα έγγραφα:

  Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Ημέρες): 20
  Τελική Τιμή: 25€
  Cookies

  Όταν επισκέπτεστε ή αλληλοεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies. Αυτό μας επιτρέπει να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, να σας προβάλουμε τις πιο σχετικές λειτουργίες -να κάνουμε τη χρήση της ιστοσελίδαςευκολότερη για εσάς και να σας προσφέρουμε προωθητικό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις σας. Ορισμένα cookiesείναι απαραίτητα και δεν μπορούμε να παρέχουμε όλες μας τις υπηρεσίες χωρίς αυτά. Άλλα cookies, συμπεριλαμβανομένων των cookiesπου εγκαθίστανται από τρίτους, είναι προαιρετικά -αλλά η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να μην λειτουργεί τόσο καλά χωρίς αυτά. Επίσης, το περιεχόμενο ενδέχεται να μην είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας. Κάνοντας κλικ στο πεδίο ''Αποδοχή'', συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα μας με την πολιτική cookies-και να τροποποιήσετε τις επιλογές σας οποτεδήποτε.

  Cookies

  Όταν επισκέπτεστε ή αλληλοεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies. Αυτό μας επιτρέπει να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, να σας προβάλουμε τις πιο σχετικές λειτουργίες -να κάνουμε τη χρήση της ιστοσελίδαςευκολότερη για εσάς και να σας προσφέρουμε προωθητικό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις σας...

  Διαβάστε περισσότερα