• Συχνές Ερωτήσεις
  Γενικές Ερωτήσεις για τα ΚΤΕΟ
  • Τι σημαίνει ΚΤΕΟ και τι είναι ΙΚΤΕΟ;

   Η συντομογραφία ΚΤΕΟ προέρχεται από τις λέξεις: Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων. Αντίστοιχα το ΙΚΤΕΟ είναι το Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.

  • Ποια η χρησιμότητα των ΚΤΕΟ;

   Τα ΚΤΕΟ σαν στόχο έχουν τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των οχημάτων και των υποσυστημάτων τους, ώστε να είναι ασφαλή για τους επιβαίνοντες και όσο το δυνατόν λιγότερο ρυπογόνα για το περιβάλλον.

  • Ποια η διαφορά μεταξύ των ΚΤΕΟ και των ΙΚΤΕΟ σαν λειτουργία;

   Τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ σήμερα λειτουργούν με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κάτω από αυστηρούς ελέγχους πιστοποίησης και ελέγχου. Είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία είναι συνεχώς συνδεδεμένα με την βάση του Υπουργείου Μεταφορών ώστε να αποφεύγονται παρατυπίες ή νοσηρά φαινόμενα (χρηματισμός, ελλιπείς έλεγχοι) που δυστυχώς χαρακτηρίζουν τα δημόσια ΚΤΕΟ. Επίσης η οργάνωση είναι ένας θετικός παράγοντας που χαρακτηρίζει τα ΙΚΤΕΟ καθώς ο πελάτης κλείνει ραντεβού την ημέρα και ώρα που τον εξυπηρετεί και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα παραλαμβάνει το αυτοκίνητο του με πλήρη καταγραφή της κατάστασης του.

  • Τι πρέπει να ζητάω από ένα ΚΤΕΟ, πότε αυτό θεωρείται αξιόπιστο και πως κάνω απόσβεση των χρημάτων που δίνω;

   Ένα σωστό και αξιόπιστο ΚΤΕΟ οφείλει να σέβεται τον χρόνο του πελάτη καθώς και τα χρήματα που επενδύει για τον σωστό έλεγχο του οχήματος του. Έτσι κάθε ΚΤΕΟ θα πρέπει:

   • Να φέρει πιστοποιήσεις από την ΔΑΧΜ σε ότι αφορά τον εξοπλισμό του (κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ) καθώς και πιστοποίηση σωστής λειτουργίας από το ΕΣΥΔ (υποχρεωτικά από το νόμο).
   • Να διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό
   • Να κλείνει ραντεβού στον πελάτη προς διευκόλυνση του
   • Να ενημερώνει σωστά και λεπτομερώς για την κατάσταση του οχήματος τον ιδιοκτήτη ώστε ο τελευταίος να προβεί στις ανάλογες διορθώσεις (αν χρειάζεται).

  Ερωτήσεις για την Auteco
  Ερωτήσεις για τον Έλεγχο των Οχημάτων
  • Γιατί χρειάζεται ο τεχνικός έλεγχος;

   Για να είναι όσο το δυνατόν ασφαλέστεροι όσοι επιβαίνουν στο ελεγχόμενο αυτοκίνητο. Η κακή κατάσταση των αυτοκινήτων θεωρείται σημαντικότατη αιτία πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Ο τεχνικός έλεγχος οχημάτων θεσμοθετήθηκε μετά από οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας για να συμβάλλει στη μείωση των ατυχημάτων. Χρειάζεται ακόμη για να επιβεβαιώνει στον κάθε οδηγό ότι και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν γύρω του είναι κι αυτά ασφαλή.

  • Τι ακριβώς ελέγχει το ΚΤΕΟ;

   Απαντήσεις στην ερώτηση αυτή θα βρείτε στην ενότητα ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ → ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. Για να δείτε τις απαντήσεις, κάντε κλίκ εδώ.

  • Γιατί να έλθω στο ΚΤΕΟ και να μην πάω σε κάποιο συνεργείο για τον έλεγχο του οχήματος μου;

   Τα συνεργεία είναι οργανωμένα και εξοπλισμένα κυρίως για να συντηρούν και να επισκευάζουν τα αυτοκίνητα. Αντίθετα τα ΚΤΕΟ έχουν ιδρυθεί, οργανωθεί, εξοπλισθεί για να ελέγχουν. Ακολουθώντας τις επιταγές της σχετικής εναρμονισμένης οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ΚΤΕΟ έχουν επιλέξει και σχεδιάσει το χώρο τους, έχουν επιλέξει, εγκαταστήσει και διακριβώσει τα μηχανήματά τους, έχουν επιλέξει και εκπαιδεύσει το προσωπικό τους με βάση συγκριμένες προδιαγραφές για να ελέγχουν αυτοκίνητα. Έχουν διαπιστευτεί για τον σκοπό αυτό.

  • Ο χρόνος μου είναι περιορισμένος. Πώς μπορώ να εξυπηρετηθώ πιο γρήγορα;

   Επιλέξτε ΚΤΕΟ που σέβεται το χρόνο σας! Που σας κλείνει ραντεβού και είναι συνεπές σ’ αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως 25 – 40 λεπτά κάθε δύο χρόνια για τον έλεγχο ΚΤΕΟ αξίζουν τον κόπο αν η υπηρεσία που σας προσφέρεται συνεισφέρει στην ασφάλειά σας. Στα ΚΤΕΟ της auteco λειτουργούμε με διευρυμένο ωράριο 6 ημέρες την εβδομάδα.

  • Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να έχω μαζί μου προκειμένου να περάσει το όχημα μου από έλεγχο ΚΤΕΟ;

   Απαντήσεις στην ερώτηση αυτή ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει το όχημα σας, θα βρείτε στην ενότητα ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ → ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Για να δείτε τις απαντήσεις, κάντε κλικ εδώ.

  • Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου έχει την ίδια ισχύ με αυτά των κρατικών ΚΤΕΟ;

   Ναι, έχει απολύτως την ίδια ισχύ και μάλιστα μεγαλύτερη αξία, μιας και γίνεται πολύ πιο ενδελεχής και αξιόπιστος έλεγχος του οχήματος.

  • Έχω χάσει το προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου αλλά υπάρχει το προηγούμενο σήμα; Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Υπάρχει κάποια χρέωση;

   Η έλλειψη του προηγούμενου δελτίου τεχνικού ελέγχου επιφέρει χρέωση εκπρόθεσμου ελέγχου. Η κάτοχος του οχήματος μπορεί να αναζητήσει στο ΚΤΕΟ το οποίο διενέργησε τον έλεγχο αντίγραφο του εκδοθέντος δελτίου. Το Ειδικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου που επικολλάται στην πινακίδα, δεν αποτελεί αποδεικτικό ελέγχου.

  • Θέλω να μεταβιβάσω το αυτοκίνητο μου. Πρέπει να έχει περάσει ΚΤΕΟ;

   Βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, το αυτοκίνητο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου προκειμένου να μεταβιβασθεί.

  • Τι είναι το Check Up Αυτοκινήτου;

   Είναι ο έλεγχος που διενεργείται σε ένα ή περισσότερα από τα συστήματα του οχήματος μετά από επιθυμία του ιδιοκτήτη του και χωρίς να υπάρχει υποχρέωση. Το Check Up Αυτοκινήτου γίνεται μόνο σε αυτοκίνητα που δεν είναι εκπρόθεσμα για τον «περιοδικό τεχνικό έλεγχο». Μπορεί δηλαδή να διενεργηθεί σε αυτοκίνητα που:

   • έχουν Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ,
   • δεν έχουν ακόμα υποχρέωση να περάσουν έλεγχο ΚΤΕΟ (καινούργια).

  • Που χρησιμεύει το Check Up Αυτοκινήτου;
   Το Check Up Αυτοκινήτου χρησιμοποιείται για να πιστοποιήσει την κατάσταση ενός αυτοκινήτου ή ενός συστήματος αυτού. Μπορεί να φανεί χρήσιμος σε περιπτώσεις:
   • αγοραπωλησίας αυτοκινήτου,
   • πριν από κάποιο μεγάλο ταξίδι,
   • αν παρατηρείται κάτι «περίεργο» και χρειάζεται έλεγχο,
   • μετά από ατύχημα, μετά από επισκευή, κλπ.
   Σε αυτές αλλά και παρόμοιες περιπτώσεις ο έλεγχος βοηθά τον αιτούντα να αποφασίσει αν πρέπει να αγοράσει ή να πουλήσει κάποιο όχημα, να το επισκευάσει, να υποδείξει το σύστημα που χρειάζεται επισκευή, κλπ.

  Ερωτήσεις για το πρόγραμμα Ελέγχου ΚΤΕΟ
  • Πότε περνάω για πρώτη φορά ΚΤΕΟ;

   Τα οχήματα ελέγχονται πρώτη φορά από ΚΤΕΟ στα τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας στην αντίστοιχη ημερομηνία. Π.χ: αν κάποιο όχημα έχει ημερομηνία 1η άδειας κυκλοφορίας 01/10/2011, τότε οφείλει να ελεγχθεί από ΚΤΕΟ στις 01/10/2015.

  • Μετά τον πρώτο έλεγχο πότε πρέπει να ξαναπεράσω ΚΤΕΟ;

   Μετά τον αρχικό έλεγχο, τα οχήματα ελέγχονται περιοδικά κάθε δύο (2) χρόνια.

  • Πότε θεωρούμαι εκπρόθεσμος ελέγχου ΚΤΕΟ και ποιο είναι το πρόστιμο;

   Το ανώτερο περιθώριο καθυστέρησης είναι η μία εβδομάδα. Το παράβολο υπέρ δημοσίου για εκπρόθεσμο έλεγχο ανέρχεται:

   • από 10€ έως 21€ ανάλογα με τη κατηγορία οχήματος για καθυστέρηση έως 30 ημερών
   • από 20€ έως 42€ ανάλογα με τη κατηγορία οχήματος για καθυστέρηση από 1 μήνα έως 6 μήνες.
   • από 41€ έως 85€ ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και για καθυστέρηση μεγαλύτερη των 6 μηνών.
   «Τα παράβολα επιβαρύνονται με 3€ για ηλεκτρονικές υπηρεσίες έκδοσης και πληρωμής.
   Μάθε πως μπορείς να προμηθευτείς ηλεκτρονικό παράβολο (eΠαράβολο) μόνος/μόνη σου χωρίς κανένα κόστος εδώ
   Οδηγίες έκδοσης παραβόλου εδώ»

  • Πόσο είναι το πρόστιμο της τροχαίας αν δεν έχω περάσει ΚΤΕΟ ή δεν έχω Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ);

   Το πρόστιμο για το μη έλεγχο καθορίζεται από τον εκάστοτε ΚΟΚ. Αυτή τη στιγμή είναι 400€.

   Αντίστοιχα το πρόστιμο για την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων είναι στα:

   • 29,35€ στην περίπτωση που οι εκπομπές ρύπων είναι εντός ορίων
   • 200€ και αφαίρεση πινακίδων στην περίπτωση που οι εκπεμπόμενοι ρύποι είναι πάνω από το όριο.
   Τα παράβολα επιβαρύνονται με 3€ για ηλεκτρονικές υπηρεσίες έκδοσης και πληρωμής. Μάθε πως μπορείς να προμηθευτείς ηλεκτρονικό παράβολο (eΠαράβολο) μόνος/μόνη σου χωρίς κανένα κόστος.

  Τεχνικές Ερωτήσεις
  • Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο;

   Το φαρμακείο είναι καλό να είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με το σχετικό Γερμανικό Κανονισμό DIN 13164 και την απόφαση του υπουργείου συγκοινωνιών «περί εφοδιασμού των αυτοκινήτων» και ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών μας στις πρώτες βοήθειες. Τα ελάχιστα υλικά που πρέπει να έχει καθένας στο φαρμακείο του αυτοκινήτου είναι τα εξής:

   • Γάντια πρώτων βοηθειών (2-3 ζευγάρια)
   • Αποστειρωμένα επιθέματα σε διάφορα μεγέθη
   • Κουβέρτες επιβίωσης (τουλάχιστον μία)
   • Ένα πακέτο βαμβάκι υδρόφιλο των 100 γραμμαρίων τουλάχιστο
   • Τέσσερα κουτιά αποστειρωμένες γάζες
   • Ένα καρούλι (πηνίο) λευκοπλάστη
   • Τέσσερις ατομικούς επιδέσμους
   • Ένα φιαλίδιο των 200 γραμμαρίων τουλάχιστο οινόπνευμα
   • Ένα φιαλίδιο των 50 γραμμαρίων τουλάχιστο Mercurochrome .

  • Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να έχω αν το όχημα φέρει αντηλιακές μεμβράνες;

   Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών εσωτερικών και μεταφορών και επικοινωνιών [29039/2123/28-5-2008 (Β’1069)] τα οχήματα με που φέρουν αντηλιακές μεμβράνες πρέπει να είναι εφοδιασμένα με βεβαίωση του εγκαταστάτη όπου θα αναφέρονται αναλυτικά η έγκριση τύπου και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μεμβρανών.

   Πατήστε εδώ για να δείτε τον απαιτούμενο τύπο βεβαίωσης.
   Σε περίπτωση που η εγκατάσταση των μεμβρανών γίνεται για ιατρικούς λόγους θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του οχήματος να είναι εφοδιασμένος με ιατρική γνωμάτευση από κρατικό νοσοκομείο όπου θα αναφέρεται η αναγκαιότητα τοποθέτησης τους.

  • Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να έχω αν το όχημα φέρει εργοστασιακή/ μη-εργοστασιακή ηλιοροφή;

   Αν η εργοστασιακή ηλιοροφή δεν αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, ο κάτοχος θα πρέπει να πάρει βεβαίωση για την ύπαρξή της από την επίσημη αντιπροσωπία. Στην περίπτωση μη – εργοστασιακής ηλιοροφής ο κάτοχος του οχήματος πρέπει να ακολουθήσει σχετική διαδικασία στο τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικίας Περιφέρειας προκειμένου να αναγραφεί η ύπαρξή της στην άδεια κυκλοφορίας.

  • Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να έχω αν το όχημα φέρει κοτσαδόρο;

   Θα πρέπει να προσκομιστεί Άδεια Έλξης (εκδίδεται από την διεύθυνση Μεταφορών της οικίας Περιφέρειας).

  • Τι γίνεται στην περίπτωση που έχει γίνει αντικατάσταση κινητήρα;

   Αν ο κινητήρας έχει αντικατασταθεί με άλλον ίδιου τύπου, δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Αν ο καινούριος είναι διαφορετικού τύπου τότε ο κάτοχος του οχήματος πρέπει να ακολουθήσει την διαδικασία που προβλέπεται για την “αλλαγή κυριών χαρακτηριστικών μηχανοκίνητων οχημάτων” . Η διαδικασία πραγματοποιείται στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών χαρακτηριστικών της οικίας Περιφέρειας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενημερώνεται η άδεια κυκλοφορίας για τον νέο τύπο κινητήρα.

  • Τι είδους πυροσβεστήρα πρέπει να έχω;

   Σύμφωνα με την Υ.Α 50292/3549/08 (ΦΕΚ 272Β/16.2.2009) ” Εφοδιασμός των οχημάτων με φορητούς πυροσβεστήρες” για τα επιβατικά και τα φορτηγά με μικτό βάρος έως 3,5 τόνους απαιτείται η ύπαρξη ενός (1) πυροσβεστήρα. Η πυροσβεστήρας θα πρέπει να είναι ξηράς κόνεως κατάλληλος για κατηγορίες πυρκαγιάς A,B,C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 100V, με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 8A,34B,C (Τα παραπάνω στοιχεία αναγράφονται στο ταμπελάκι του πυροσβεστήρα)

  Cookies

  Όταν επισκέπτεστε ή αλληλοεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies. Αυτό μας επιτρέπει να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, να σας προβάλουμε τις πιο σχετικές λειτουργίες -να κάνουμε τη χρήση της ιστοσελίδαςευκολότερη για εσάς και να σας προσφέρουμε προωθητικό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις σας. Ορισμένα cookiesείναι απαραίτητα και δεν μπορούμε να παρέχουμε όλες μας τις υπηρεσίες χωρίς αυτά. Άλλα cookies, συμπεριλαμβανομένων των cookiesπου εγκαθίστανται από τρίτους, είναι προαιρετικά -αλλά η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να μην λειτουργεί τόσο καλά χωρίς αυτά. Επίσης, το περιεχόμενο ενδέχεται να μην είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας. Κάνοντας κλικ στο πεδίο ''Αποδοχή'', συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα μας με την πολιτική cookies-και να τροποποιήσετε τις επιλογές σας οποτεδήποτε.

  Cookies

  Όταν επισκέπτεστε ή αλληλοεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies. Αυτό μας επιτρέπει να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, να σας προβάλουμε τις πιο σχετικές λειτουργίες -να κάνουμε τη χρήση της ιστοσελίδαςευκολότερη για εσάς και να σας προσφέρουμε προωθητικό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις σας...

  Διαβάστε περισσότερα