• Δικαιολογητικά ΚΤΕΟ Οχημάτων
  Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει το όχημα σας, χρειάζεται να έχετε μαζί σας
  τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος.
  • Δικαιολογητικά ΚΤΕΟ Ι.Χ.

   Μαζί με το Ι.Χ. αυτοκίνητό σας χρειάζεται να έχετε:

   • Άδεια κυκλοφορίας
   • Ταυτότητα
   • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
   • Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)
   • Πλήρες και ισχύoν φαρμακείο
   • Ισχύοντα Πυροσβεστήρα
   • Τρίγωνο

  • Δικαιολογητικά ΚΤΕΟ Εκπαιδευτικού Οχήματος

   Μαζί με το Ι.Χ. αυτοκίνητό σας χρειάζεται να έχετε:

   • Άδεια κυκλοφορίας
   • Ταυτότητα
   • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
   • Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)
   • Πλήρες και ισχύoν φαρμακείο
   • Ισχύοντα Πυροσβεστήρα
   • Τρίγωνο
   • Την άδεια λειτουργίας της σχολής (εξαιρουμένης της φάσης ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών)
   • Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (κατά τη φάση ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών)
   • Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο ειδικό τέλος για τον έλεγχο του (δημόσια ΚΤΕΟ) ή το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (ιδιωτικά ΚΤΕΟ)

  • Δικαιολογητικά ΚΤΕΟ Ε.Δ.Χ. Οχήματος

   Πριν την πραγματοποίηση του τεχνικού ελέγχου Ε.Δ.Χ. οχήματος προαπαιτείται:

   • Άδεια κυκλοφορίας
   • Ταυτότητα
   • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
   • Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)
   • Πλήρες και ισχύoν φαρμακείο
   • Ισχύοντα Πυροσβεστήρα
   • Τρίγωνο
   • Βεβαίωση του Φορέα Χορήγησης (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί και Αγοραίων) ότι χορηγήθηκε ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα
   • Πιστοποιητικό CB (αφορά τα ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ)

  • Δικαιολογητικά ΚΤΕΟ Ανάριθμου Οχήματος

   Σε περίπτωση ανάριθμου οχήματος πρέπει να προσκομιστούν τα εξής:

   • Ταυτότητα
   • Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)
   • Πλήρες και ισχύoν φαρμακείο
   • Ισχύοντα Πυροσβεστήρα
   • Τρίγωνο
   • Πιστοποιητικό ταξινόμησης (αν πρόκειται για μεταχειρισμένο από το εξωτερικό)
   • Έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα
   • Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ)

  Cookies

  Όταν επισκέπτεστε ή αλληλοεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies. Αυτό μας επιτρέπει να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, να σας προβάλουμε τις πιο σχετικές λειτουργίες -να κάνουμε τη χρήση της ιστοσελίδαςευκολότερη για εσάς και να σας προσφέρουμε προωθητικό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις σας. Ορισμένα cookiesείναι απαραίτητα και δεν μπορούμε να παρέχουμε όλες μας τις υπηρεσίες χωρίς αυτά. Άλλα cookies, συμπεριλαμβανομένων των cookiesπου εγκαθίστανται από τρίτους, είναι προαιρετικά -αλλά η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να μην λειτουργεί τόσο καλά χωρίς αυτά. Επίσης, το περιεχόμενο ενδέχεται να μην είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας. Κάνοντας κλικ στο πεδίο ''Αποδοχή'', συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα μας με την πολιτική cookies-και να τροποποιήσετε τις επιλογές σας οποτεδήποτε.

  Cookies

  Όταν επισκέπτεστε ή αλληλοεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies. Αυτό μας επιτρέπει να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, να σας προβάλουμε τις πιο σχετικές λειτουργίες -να κάνουμε τη χρήση της ιστοσελίδαςευκολότερη για εσάς και να σας προσφέρουμε προωθητικό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις σας...

  Διαβάστε περισσότερα