ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜ/ΝΙΑΣ ΚΤΕΟ ΕΩΣ 20-05-2013 ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ανάρτηση 30/04/2013) - Auteco

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΜΕΣΑ ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ή 2114800220

Top
 

Blog

Auteco > Νέα – Ανακοινώσεις  > ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜ/ΝΙΑΣ ΚΤΕΟ ΕΩΣ 20-05-2013 ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ανάρτηση 30/04/2013)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜ/ΝΙΑΣ ΚΤΕΟ ΕΩΣ 20-05-2013 ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ανάρτηση 30/04/2013)

ΘΕΜΑ :  «Παράταση  ηµεροµηνίας  υποχρέωσης  για  τεχνικό  έλεγχο  των
δικύκλων που έχουν έδρα την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

                                              Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

 
Χορηγούµε  νέα  παράταση  µέχρι  και 20-5-2013  του  υποχρεωτικού  τεχνικού
ελέγχου  των  δικύκλων  που  έχουν  έδρα  την  Περιφέρεια  Κεντρικής
Μακεδονίας
,  για  το  λόγο  που  αναφέρεται  στο  σκεπτικό  της  παρούσας
απόφασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γενική ∆/νση Μεταφορών& Επικοινωνιών                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
12οχλµ Θεσ/νίκης-Πολυγύρου
57001 Θεσ/νίκη

Μοιράσου το:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email